Napíšte nám

hotline tel.: (+421) 0948 770 796
IČO: 05154715
DIČ: SK4120083341
bankové spojenie
číslo účtu: 4023558101/7500
IBAN: SK38 7500 0000 0040 2355 8101
SWIFT: CEKOSKBX
BIC: CEKOSKBX
Banka:
ČSOB, Nám. Slobody 21, PSČ: 90901
Prevádzkovateľ, sídlo firmy,
korešpondenčná adresa:
FLORA 24 s.r.o.
Bryksova 761/42, Černý Most, 198 00 Praha 9